Technika

5Vybereme pro Vás nejvhodnější a cenově nejvýhodnější způsob likvidace Vašich odpadů nejen na klasickém likvidačním zařízení (skládka, spalovna), ale i na jiných schválených provozovnách za příznivějších cenových podmínek (třídění a drcení odpadu s následnou recyklací využitelných částí odpadů, spálení odpadu s energetickým využitím, atd.

neutralizace a deemulgace, recyklace rozpouštědel a vosků

odběry vzorků, chemické analýzy odpadů, prodej rozpouštědel, mycích a čistících přípravků