Kontejnery

2

Pronájem, přistavení vhodných sběrných nádob, obalů na odpady a jejich pravidelné svozy

Pronájem kontejnerů: Abroll – o objemu 9– 40 m3

Vanové kontejnery – o objemu 5 – 17 m3 , řetězové, otevřené a  zavřené