Každý smí

Každý smí již 21 let chránit svoje okolí

 

images-4 

 

Moderní úprava ochrany životního prostředí v Česku slaví tento víkend dvacetiny. Dne 19. února 1992 byl schválený zákon o ochraně životního prostředí, který ukončil komunistickou éru popílku, síry a otrávených řek.Proslulá „stočtrnáctka“ se v době svého vzniku stala jednou z nejlepších zákonných úprav ochrany životního prostředí občanů na světě. Navíc umožnila každému aktivně se podílet na ochraně prostředí, ve kterém žije.

Zelený kruh na oslavu tohoto významného jubilea vydává publikaci:

  „Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy: Deset let práva na informace o životním prostředí“ je dostupná zde: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/aarhuska-umluva-2010.pdf

 

Česká republika se totiž po necelých deseti letech – 31. října 2001 – existence národního zákona o ochraně přírody a krajiny připojila i k mezinárodní Aarhuské úmluvě. Úmluva zajišťuje všem obyvatelům informace o životním prostředí,právo účastnit se rozhodovacích procesů a soudní ochranu těchto práv.

 

Dodržování těchto práv v praxi ale naráží na problémy. Ty jsou pak z různých perspektiv v publikaci popsané. Například hospodářské problémy v posledním období slouží jako záminka pro omezení ochrany přírody a současná politika tak fakticky ohrožuje zdraví Čechů a Češek.

Důkazem toho může být i fakt, že ani po desetiletí, kdy vstoupila v platnost Aarhuská úmluva, stále české úřady a firmy často odmítají poskytnout veřejnosti důležité informace o životním prostředí. Právo místních občanů vyjadřovat se k plánované výstavbě v jejich okolí je napadané v průměru jednou za dva roky.

Publikace proto mimo jiné odpovídá i na otázky, zda můžete žalovat územní plán, ke kterému jste nepodali žádné připomínky, nebo zda se je možné bránit proti razítku autorizovaného inspektora.

 

Zdroj: © ZELENÝ KRUH, kráceno, upraveno