O firmě

Společnost Zeteon s.r.o. ve spolupráci se svými regionálními provozovnami poskytuje služby především na území hl. m. Prahy, ve Středočeském kraji.

Se svými partnery spolupracujeme ve těchto základních oblastech:

  • nakládání s odpady- likvidace nebezpečných odpadů, likvidace ostatních odpadů
  • využití a recyklace druhotných surovin skartace dokumentů a dat
  • neutralizace a deemulgace, recyklace rozpouštědel a vosků
  • odběry vzorků, chemické analýzy odpadů, prodej rozpouštědel, mycích a čistících přípravků
  • prodej PHM
  • realizace  odvozu , dovozu a uložení  inertního materiálu na skládky a úložiště
  • ochrana životního prostředí-zajištění likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí
  • havarijní služba-řešení situací, kdy dochází k ohrožení životního prostředí uniklými nebezpečnými látkami.